BAKALÁŘI - PROGRAM PRO VEDENÍ ŠKOLNÍ ADMINISTRATIVY

logo bakalariJednotný systém dat umožňuje dokonalé využití všech údajů. Učitelé mohou například zapisovat známky třídám a skupinám podle úvazků, rozvrhy lze tisknout s odlišnostmi pro jednotlivé žáky, účast učitelů a tříd na plánovaných akcích lze automaticky přenášet do Suplování a podobně. Odpadá nepříjemná údržba několikerých dat.

Systém je otevřený. Uživatelé mohou například snadno reagovat na změny v blanketech vysvědčení, stovky připravených sestav lze modifikovat přímo v systému či standardními editory, zkušenější uživatelé mohou do systému doplňovat vlastní podprogramy. Díky otevřenosti a variabilitě vyhoví systém všem typům škol (ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SOU, SŠ...). Používají jej také VOŠ a dokonce i několik VŠ (pro sestavení rozvrhu).

Význačné rysy systému

Moderní prostředí programů využívá všech předností grafického operačního systému Windows - barevný tisk různými fonty, pohodlné jednotné ovládání ... (souběžně lze na týchž datech používat i hardwarově méně náročnou "DOSovskou" verzi).

Společná data

Data všech modulů jsou provázána, případnou změnu stačí provést na jednom místě.

Znalost školské problematiky

Autoři jsou původem učitelé a i nyní, kdy se věnují převážně vývoji programů, udržují úzké kontakty s mnoha školami.

Tradice

Během desetiletého vývoje jsou neustále zapracovávány požadavky a náměty uživatelů. I Vy můžete problémy související s Bakaláři konzultovat přímo s autory. Dlouholeté zkušenosti promítáme do nových modulů, které vznikají v moderních vývojových prostředích pro současné počítače

Originalita

Programy jsou škole šity na míru, rozhodně nejde jen o přizpůsobení jiné databázové aplikace. Přesvědčíte se o tom například při koncepčně promyšleném zápisu známek, či v Rozvrhu, kde práce respektuje klasický systém nasazování lístečků s využitím dalších možností počítačového zpracování (kontrola kolizí, vyhledávání vhodného místa pro nasazení, automatická tvorba rozvrhu).

Otevřenost

Snadno lze například okamžitě reagovat na změnu blanketu vysvědčení. Zkušenější uživatelé mohou upravovat výstupní sestavy přesně podle svých představ. Koncepce datové struktury umožňuje rozšíření a dovoluje prakticky libovolný výstup. Do systému mohou být navíc zakomponovány i vlastní programy uživatele.

Rozšíření v ČR

Velký počet uživatelů programu v ČR skýtá záruku údržby a dalšího vývoje systému. Vypovídá o kvalitě produktu, který se stává standardem v oblasti školní administrativy. Je velmi důležité, když na sousedních školách naleznete pomoc v začátcích, později pak možnost konzultace.

Investice do rozvoje vzdělávání

  • kostka esf
  • kostka eu
  • kostka msmt
  • kostka humanitas

Sídlo společnosti