Autorizované školící středisko

levVzdělávací středisko společnosti SYSTEMCONTROL s.r.o. je moderní, expanzivní, akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT s příslušnou certifikací.

Školící středisko svou činnost zahájilo na základě analýzy potřebnosti všech typů škol a školských zařízení, zřízených odlišnými zřizovateli. Vycházíme z nejmodernějších poznatků při tvorbě a sestavování akreditačních programů. Naše vzdělávací středisko vyvíjí vzdělávací produkty reagující na aktuální legislativní změny v ČR, nabízí produkty v oblastech počítačových kurzů se zaměřením na získání specifických znalostí programových produktů (Programy pro školní administrativu – Bakaláři apod.), daní, účetnictví, práva a financí příspěvkových organizací, jejichž absolvování plnohodnotně dostačuje našim posluchačům k tomu, aby byli ve svých oborech neustále "v obraze".

Zároveň poskytujeme širokou nabídku kurzů zaměřených na soft skills - tedy rozvoje především komunikačních a manažerských dovedností. Klienti si mohou objednat jednak zakázková školení, ale zároveň pro řešení aktuálních kvalifikačních požadavků využít naše otevřené kurzy.

Vzdělávací programy v oblasti DVPP, MŠMT č.j.: MSMT- 30260/2014-1-827 ze dne 11.11.2014
 • Interaktivní technologie a moderní didaktické prostředky ve výuce
 • Cloudové služby v prostředí školy
 • M-learning
 • Škola a bezpečnost ICT
 • Informační systém školy
 • Škola a media
 • Jak žít s digitální čtečkou aneb poznáváme moderní technologie
 • Google Apps CZ a MS Office 365 CZ pro školy
 • ICT základy pro pedagogy aneb jak usedat k počítači beze strachu
 • Tablet v rukou učitele ZŠ (zaměření na technické a přírodovědné předměty)
 • Tablet v rukou učitele ZŠ (zaměření na humanitní předměty)
 • Tablet v rukou učitele SŠ a VOŠ (zaměření na technické a přírodovědné předměty)
 • Tablet v rukou učitele SŠ a VOŠ (zaměření na humanitní předměty)
 • Tablet v rukou ředitele školy
 • OpenOffice 4.1.0 CZ ve škole
 • LMS Moodle CZ 2.7.1+ pro učitele
 • Aktuální témata z oblasti ICT nejen pro řídící pedagogické pracovníky
 • MS Excel 2013 CZ v příkladech
 • MS Word 2013 CZ v příkladech
 • Kompetence ve vedení školy se zaměřením na ICT
 • Digitální technologie ve výuce a v řízení školy
 • M-learning, využití mobilních technologií ve výuce
Vzdělávací programy v oblasti DVPP, MŠMT č.j.: MSMT-1452/2014-1-168 ze dne 11.03.2014
 • Pedagog a digitální jazyková laboratoř
 • Pedagog a pokročilá práce s digitální jazykovou laboratoří
 • BAKALÁŘI pro pedagogické pracovníky v režimu ''správce''
Vzdělávací programy v oblasti DVPP, MŠMT č.j.: MSMT-41982/2013-1-1015 ze dne 14.01.2014
 • Studium pro ředitele škol podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Pedagog jako auditor školních matrik v rámci softwaru BAKALÁŘI
 • Užití interaktivní tabule ve výuce podle oblastí ŠVP
Vzdělávací programy v oblasti DVPP, MŠMT č.j.: 38592/2012-201-827 ze dne 29.11.2012
 • Novinky ICT ve škole
 • Školní agenda a její vedení v systému BAKALÁŘI
 • Učitel jako kouč
 • Anti stres a jeho metody
 • Umění komunikace aneb řeč těla, oděvu a energie
Vzdělávací programy v oblasti DVPP, MŠMT č.j.: 17097/2012-365 ze dne 07.06.2012
 • MS PowerPoint 2010 – základy práce s prezentacemi
 • MS PowerPoint 2010 – pokročilá práce s prezentacemi
 • MS Word 2010 – tvorba materiálů a podkladů
 • MS Excel 2010 – tvorba materiálů a podkladů
 • Moderní pedagog, aneb počítače se již nebojím
 • Využití internetu pro pedagogy
 • Pedagog a software Bakaláři
 • 365 dní novinek a efektivního řízení v roli ředitele a ICT koordinátora školy
Vzdělávací programy v oblasti DVPP, MŠMT č.j.: 10429/2010-25-286 ze dne 15.07.2010
 • Studium pro ředitele škol podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
 • Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT
 • Pedagog jako auditor školních matrik v rámci softwaru BAKALÁŘI
 • Užití interaktivní tabule ve výuce podle oblastí ŠVP
Vzdělávací programy v oblasti DVPP, MŠMT č.j.: 21 595/2009-25-530 ze dne 18.12.2009
 • Školní matrika a výkaznictví
 • Nejčastější chyby ve školních matrikách
 • Praktická cvičení ze školních matrik
 • BAKALÁŘI pro vedoucí pracovníky ve školství
 • BAKALÁŘI pro pedagogické pracovníky - správce a pracovníky IT
 • Vedení a správa školní agendy v systému BAKALÁŘI
 • BAKALÁŘI - aplikace (databáze)
 • Tvorba a úprava tiskových sestav v systému BAKALÁŘI
 • BAKALÁŘI pro pedagogický sbor
 • BAKALÁŘI pro neúplné základní školy
 • BAKALÁŘI - Úvazky, rozvrh, suplování, vyhodnocení pracovní doby a třídní kniha
Počítačové kurzy se zaměřením na ovládání PC
 • Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL START)
 • Efektivní práce s počítačem v každodenním dni asistentky
Počítačová grafika a web
 • Základy počítačové grafiky
 • Kreslení a grafika se zaměřením na program CorelDRAW
 • Propagace a počítačová grafika v praxi
 • Tvorba počítačové grafiky se zaměřením na webové prezentace
 • Tvorba webových prezentací
Kancelářské aplikace (Microsoft Office 2003, 2007 a další)
 • MS Word a MS Excel
 • Asistentka a MS Excel v praxi
 • Internet a MS Outlook
 • MS Access
 • MS PowerPoint
 • MS Windows XP, MS Windows Vista, 7
 • MS Project
 • MS Excel pro manažery a ekonomy, jako efektivní nástroj
Personalistika, ekonomika a mzdy
 • Ekonomika příspěvkových organizací
 • Mzdové účetnictví příspěvkových organizací
 • Současné ekonomické otázky příspěvkových organizací v praktických příkladech
 • Legislativní změny a opatření v personalistice a mzdovém účetnictví příspěvkových organizací
 • Daňové přiznání v praxi
Komunikační a manažerské dovednosti
 • Efektivní manager
 • Obchodní a manažerské dovednosti v praxi
 • Řízení lidských zdrojů
 • Krizový management
 • Jak vést efektivně poradu
 • Jak na multimediální techniku a nové metody vedení porady
 • Zvládání stresové zátěže pro střední a TOP managery 

Investice do rozvoje vzdělávání

 • kostka esf
 • kostka eu
 • kostka msmt
 • kostka humanitas

Sídlo společnosti